Disclaimer
Met het gebruik van deze website aanvaardt u onze voorwaarden en bepalingen. Villa ProCtrl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Wij garanderen niet het ononderbroken of foutloos functioneren van onze site. De informatie, aanbiedingen en/of voorbeelden op onze website  zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of onvolkomenheden. Wij staan derhalve niet in voor de juistheid en/of volledigheid. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Villa ProCtrl waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Villa ProCtrl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa ProCtrl.
Villa ProCtrl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.
iPad, iPod, iMac zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen. Andere producten en namen die worden genoemd zijn handelsmerken van de respectievelijke firma’s en worden slechts als referentie gebruikt.

Privacy verklaring
Villa ProCtrl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Met deze cookies kan Villa ProCtrl informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. De cookies stellen Villa ProCtrl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Villa ProCtrl in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Villa ProCtrl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Villa ProCtrl te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Villa ProCtrl. Villa ProCtrl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Villa ProCtrl indien u daarop prijs stelt. Hierbij tracht Villa ProCtrl rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Villa ProCtrl kunt u dit aangeven bij uw registratie, of schriftelijk melden bij Villa ProCtrl afdeling klantenservice, Sluiskade 134, 9581 JR Musselkanaal.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Villa ProCtrl worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Villa ProCtrl van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.