Garantie Informatie

Algemene Voorwaarden voor Beperkte Garantie

10 Jaar Garantie
Hier vindt u een overzicht van de VILLA PROCTRL Garantie Informatie. VILLA PROCTRL meubelproducten hebben Tien Jaar beperkte garantie, deze garantie dekt defecten in materialen en afwerking. Deze beperkte garantie geldt niet voor alle verwante onderdelen. Onderdelen die niet geproduceerd zijn door VILLA PROCTRL, zoals microfoons, alle elektrische verlichtingsarmaturen, elektrische overspanningsbeveiligingen en elektrische liften hebben garantie van hun respectievelijke fabrikanten. Deze beperkte garantie is alleen geldig voor een periode van tien (10) jaar vanaf de datum van aankoop. Gerepareerde of vervangen onderdelen krijgen een garantie mee naar rato van het resterende deel van deze periode van de delengarantie. Alle vervoers- en vrachtkosten zijn ten laste van de koper. Deze garantie geldt alleen voor de originele aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

De Garantie is niet van toepassing op hetvolgende:
1. Alle defecten of beschadigingen die voortvloeien als gevolg van onoordeelkundig gebruik, misbruik, verwaarlozing, ongeluk, onvoorzien of abnormale service of behandeling;
2. Alle defecten of beschadigingen die voortvloeien uit normale slijtage, specifiek van cosmetische aard;
3. Alle defecten of beschadigingen die voortvloeien uit het feit dat het product op enige manier is veranderd, aangepast of gewijzigd zonder onze toestemming;
4. Alle defecten of beschadigingen die voortvloeien als gevolg van overmacht, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, blikseminslag, regen, wind, orkanen enz., die niet door VILLA PROCTRL kunnen worden beïnvloed;
5. Alle defecten of beschadigingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik, montage, installatie, onderhoud, service en reparatie;
6. Alle defecten of beschadigingen veroorzaakt door direct of indirect, gebruik van een ander product.

BEPERKINGEN EN RESTRICTIES VAN CLAIMS:
Behoudens de 10 jaar garantie zoals boven aangegeven, geeft VILLA PROCTRL geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal VILLA PROCTRL aansprakelijk zijn voor indirecte, bijzondere of gevolgschade. Voorbeelden hiervan zijn, incidentele schade inclusief maar niet beperkt tot telefoonkosten, onderbrekingen aan de planning en kosten voor het verwijderen of herinstalleren van apparatuur. Gevolgschaden inclusief maar niet beperkt tot het vervangen van een ander beschadigd object indien het meubilair niet werkt.